• Evinizdə döşəmənin keyfiyyətli yığışdırılmasını artıq öz smartfonunuzdan idarə edəcəksiniz.
 • Dünyanın istənilən nöqtəsindən bunu etmək mümkündür.
 • Roomba 960 tozsoran robot avtomatik şəkildə bir mərtəbədə olan bütün otaqları yığışdırır.
 • Operativ naviqasiya, otaqların dəqiqliklə təyin olunması, pilləkənləri tanıması qabiliyyətinə malik olan robot bir enerji dolumu ilə 75 dəqiqə işləyir.
 • Enerji bitdikdən sonra avtomatik bazaya dönür və lazımınca şarj olub təkrar işə başlayır.
 • iRobot Home aplikasiyasından (uyğulama) istifadə etməklə robota toxunmadan, evdə olmadan belə istənilən vaxt yığışdırma komandası verə bilər yaxud yığışdırma cədvəlinə dəyişiklik edib yenidən proqramlaşdıra bilərsiniz.
 • Roomba 960 – 9-cu nəsil robotlara xas olan iAdapt 2.0 naviqasiya sistemi ilə çalışır.
 • Evinizi xüsusi görüntülü xəritə ilə yadında saxlayır.
 • Siz təmzilik bitdikdən sonra evinizin planı üzrə təmizləndiyinin şahidi olursuz.
 • Bu xəritə vasitəsi ilə roomba seçdiyi marşurt üzrə hərəkət edir  heç bir zaman təmizlədiyi və çirkli olan yerləri yaddan çıxarmır.
 • Müstəqil enerji dolumu və qaldığı yerdən təmizləməyə davam etmə
 • Dünyanın istənilən nöqdtəsindən  iRobot Home aplikasyonu ilə təmizlənməni idarə etmək
 • AEROFORCE təmizlik texnologiyası
 • iAdapt 2.0 naviqasiyası